Holmes Norton Apologizes to Koskinen

Holmes Norton Apologizes to Koskinen